ISSh detajon perfitimet e reja per ushtaraket

Author: | Posted in Kosovo News No comments

Te Dhena per aplikuesit ne Tirane, Korce, Durres, Gjirokaster, Vlore etj.

Ndarja e plote e perfitimeve te parakohshme e suplementare te pleqerise

Zgjerohet me tej skema e perfitimeve te lidhura ne radhet e ish-ushtarakeve. Gjate dites se djeshme instituti i Sigurimeve Shoqerore ka detajuar listen e re te pensioneve te parakohshme dhe atyre qe jane llogaritur gjate javes qe lame pas.

Ne tabelen bashkengjitur shkrimit do te gjeni te detajuar listen me pensionet e llogaritura per 71 perfitimet e reja ne radhet e ish-ushtarakeve per rrethet Durres, Fier, Sarande, Tirane, Korce, Vlore, Lezhe etj.

Perfituesit qe gjejne emrin ne liste, tashme mund  te paraqiten prane qendrave te pageses ne vendbanimet e tyre per te terhequr perfitimet suplementare te pleqerise dhe ato te parakohshme qe u jane caktuar.

Sa i takon procedures se llogaritjes, burimet zyrtare te Sigurimeve Shoqerore bejne me dije se procesi do te vijoje, cka do te thote se edhe gjate javeve te ardhshme do te behen publike ne mynyre te vazhdueshme lidhjet e pensioneve te reja qe i perkasin kesaj kategorie.

Procesi i llogaritjes se pensionit perfundon brenda nje kohe te shkurter nga organet e sigurimeve shoqerore, sapo institucionet pergjegjese te depozitoje te dhenat e kerkuara per secilin aplikues.

Llogaritja e perfitimit varet nga te dhenat qe institucionet pergjegjese do te depozitoje prane institutit te Sigurimeve Shoqerore. Vetem pas marrjes se ketyre te dhenave ISSH-ja mund te percaktoje masen e pensionet te parakohshem qe do te shkoje  per secilin aplikues.

Ne kerkesat e derguara ministrive Institucioni i Sigurimeve Shoqerore ka kerkuar prej tyre plotesimin e dy formulareve: nje per vertetimin e vjetersise se sherbimit  dhe te pageses mesatare referuese ne muajin e lidhjes te se drjetes per perfitim.

Plotesimi dhe dorezimi i ketyre te dhenave nga Ministria e Brendshme, Ministria e Drejtesise dhe SHISH-i i hap udhe te menjehershme procesit te llogaritjes se ndarjes se parave. Sipas percaktimeve te bera, pritet qe nga skema  e pensioneve per ish-ushtaret te perfitojne rreth 22 mije aplikues ne te gjithe vendin.

Llogaritja  e perfitimit varet nga te dhenat qe institucionet pergjegjese do re dpeozitojne prane Institutit te Sigurimeve Shoqerore.

Vetem pas marrjes se ketyre te dhenave ISSH-ja mund te percaktoje masen e pensionit te parakohshem qe do te shkoje per secilin aplikues.

Ne kerkeast e derguara ministrive Instituti i Sigurimeve Shoqerore ka kerkuar prej tyre plotesimin e dy formulareve.


Similar Posts: